שאיבת בריכות

  • בריכות אידוי בתעשייה
  • מטש"ים – מכוני טיהור שפכים
  • יכולת סניקה למרחק של כ 1500 מטר ומעלה
  • שאיבה מעומקים לא סטנדרטיים
  • שטיפת הבריכות
  • שירותי דרדג'ר (Dredger) – משאבות ייעודיות השואבות שאריות בוצה מבריכות באופן שאינו פוגע בשלמות יריעות הבריכה.
  • משאבות דיזל בספיקות של עד 1000 קוב/שעה